Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Author: Dobromir Petrov

Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им деца е престъпление!

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията […]

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува – задай си въпросите!