Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Автор: Партньорство за учене и действие

Проблемът: Насилие над деца – какво знаем и какво не за мащаба

Финал на проект „А дали е така? – разкази за силата и насилието“

Среща на ПУД на 20-23 юли 2021 г. за работа по подготовка на кампания през ноември. Публики и послания.

HARMFUL TRADITIONAL PRACTICES AFFECTING WOMEN & GIRLS

• All violations of women’s and girls’ rights may bedescribed as harmful practices, but there are particularforms of violence against women and girls which aredefended on the basis of tradition, […]

Harmful practices

Child marriage and female genital mutilation are internationally recognized human rights violations. Harmful cultural practices, such as child marriage and female genital mutilation (FGM), are discriminatory practices committed regularly over long periods of time […]

Harmful traditional practices

WHO, 2021 ▪ Traditional cultural practices: They reflect values & beliefs held by members of a community for periods often spanning generations. Some are beneficial, some have neither benefitsnor harms, […]

ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИ И МОМИЧЕТА, ПРЕТЪРПЕЛИ НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

Наръчник за специалисти + видео Насилието, основано на пола (НОП) е широко разпространено нарушение на човешките права, което се среща по целия свят, включително и в Европа. НОП има различни […]

Юли 2021 г.: преразглеждане на Стратегическия план и подготовка на информационна кампания на ПУД

Двудневен семинар за преразглеждане на статегическия план на ПУД се провежда на 1-2 юли 2021 г. в Долна баня: преглед на средата, политики и нагласи, приоритизиране, актуализиране на дейностите.

Възобновена е дейността на приюта за временно настаняване и центъра за подкрепа на жертви на трафикна хора в София

Май 2021 г.: Ниската чувствителност към темата за насилие в обществото остава проблем