Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Асоциация „Деметра“ ще представят методика за работа с юноши в ЦНСТ по превенция на сексуална експлоатация. Представянето ще се състои на 20.04.2021г. в […]

Автор: Елица Лингорски

На 24 февруари се провежда поредна среща на ПУД, онлайн.

Онлайн среща с Весислава Танчева за членовете на ПУД, лекции, дискусия.

Онлайн среща за членовете на ПУД с вирусолога проф. Радка Аргирова. Тема: ваксиниране срещу Ковид 19.

Онлайн среща на Партньорството за учене и действие планирана за 21 октомври 2020 г.

На 24 август 2020 г. се провежда обучение за изграждане на капацитет за членове на ПУД, свързано с интернет безопасност.

На 23-25 юли 2020 г. се провежда среща за стратегическо планиране на ПУД.

На 30 юни 2020 г. дистанционно се провежда поредна среща на Партньорството.

Партньорството за учене и действе (ПУД) провежда в София на 17 и 18 ноември 2017 г. първата си конференция с международно участие на тема „Превенцията на сексуално насилие и сексуална […]

На 14 септември 2017 г. се провежда редовна среща на Партньорството за учене и действие.

На 12 април 2017 г. се провежда редовна среща на ПУД.