Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Април 2021 г., УНИЦЕФ: Изследване на насилието над деца в България

“Насилието над деца може и трябва да бъде предотвратено. Ключова стъпка към превенцията на насилието е събирането на надеждни данни, които да помогнат за развитието на политиките, програмите и мерките за подкрепа на децата и родителите, както и за анализ на изпълнението им.“

Д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България

***

Сексуално насилие
Разпространение
Около 16% или почти 1 от всеки 6 деца и млади хора съобщават, че са били подложени на сексуално насилие в детството си. Момичетата (1 от всеки 5) значително по-често от момчетата (1 от всеки 10) са ставали жертви на сексуално насилие. Момичетата съобщават двойно по-често от момчетата, че са били жертви на сексуален тормоз онлайн, три по-често, че са били подложени на (офлайн) сексуален тормоз и сексуални посегателства, и почти пет пъти по-често, че са били принуждавани към сексуални действия. Аналогично на тенденциите в глобален мащаб, беше установено, че най-често извършители на сексуалното насилие са лица, които са познати на жертвата.

***

  • Всяко второ дете (47%) е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст.
  • Емоционалното насилие е най-често срещаният вид (45,9%), последвано от физическо (31,2%), сексуално насилие (15,6%) и пренебрегване (10,5%).
  • Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%).
  • Всяко трето дете (34,8%) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността.

Децата и младите хора, преживели насилие или пренебрегване, и тези от тях, които се чувстват в опасност, имат много по-ниско ниво на благосъстояние в сравнение с останалите деца. Това показват данните от проведеното по поръчка на УНИЦЕФ национално представително проучване от международната изследователска компания „Coram International“, като дейността по събиране на данни в България е изпълнена от агенция ЕСТАТ.

Изследването е първото по рода си комплексно проучване у нас, тъй като включва събиране на данни за всички форми на насилие над деца, в различни видове среда, както и обстойна оценка на капацитета на съответните служби за превенция и противодействие на това явление.

Проведено е в периода 2019–2020 година и включва национално представителна извадка сред домакинства, обхващащи 1 174 деца на възраст 13-17 години, 837 млади хора на възраст 18-25 години и 1 411 възрастни, както ипроучване сред 887 специалисти- учители, социални работници, прокурори и магистрати, здравни специалисти и полицейски служители.  

>> Двете части на пълния доклад с резултатите от изследването вижте тук – Част първа и  Част втора.

>> Изтеглете резюмето на доклада от тук.

>> Презентация с ключови открития от изследването е достъпна тук.