ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИ И МОМИЧЕТА, ПРЕТЪРПЕЛИ НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

Наръчник за специалисти + видео Насилието, основано на пола (НОП) е широко разпространено нарушение на човешките права, което се среща по целия свят, включително и в Европа. НОП има различни […]

Добавяне на снимка към публикация

Инструкции относно основната снимка на новините: качване, смяна, изтриване

Редактиране на навигацията

За да можете да редактирате менюто, трябва да сте администратор на сайта.

Добавяне на страница

Ако сте администратор, може да добавяте нови страници на сайта

Добавяне на събитие

Имайте предвид, че когато добавите събитие, публикацията трябва да бъде одобрена от администратор на сайта, за да може да бъде видима в онлайн библиотеката на ПУД.

Добавяне на новина

Имайте предвид, че когато добавите новина, то тя трябва да бъде одобрена от администратор на сайта, за да може да бъде видима в уеб-сайта на ПУД.

Добавяне на ресурс

Имайте предвид, че когато добавите ресурс, то той трябва да бъде одобрен от администратор на сайта, за да може да бъде видим в онлайн библиотеката на ПУД.

Кампания на ИСДП „Бдителни родители“

Сайт на кампанията www.bditelniroditeli.com/ Фейсбук страница www.facebook.com/careful.parents.BG/ Кампанията „Бдителни родители“ обръща внимание върху ключовата роля на родителската бдителност в закрилата на децата от онлайн заплахите. Посланията на кампанията се фокусират […]

Сексуалната експлоатация (2)

Сексуалната експлоатация може да бъде много страшна. Никой не е застрахован и всеки може да стане жертва – особено младите момчета и момичета. Едва в 10% от случаите става дума […]

Сексуалната експлоатация

Сексуална експлоатация е когато някой те принуждава да извършваш сексуални действия против волята си в замяна на пари, храна, подслон, лекарства, телефон, нови дрехи или нещо друго. Това важи за […]

Сексуалният тормоз

Сексуалният тормоз и сексуалното насилие имат много лица. Почти в  90% от случаите, човекът, който прекрачва границата, обикновено е някой, който познаваш, а не например някой извратен тип в парка […]