Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

През април 2021 г. беше възобновена дейността на приют за временно настаняване и център за подкрепа на жертви на трафик на хора в България. Според конкретните нужди на лицата се предоставя хуманитарна, психологическа, социална, медицинска помощ, както и правно консултиране.

Повече вижте в писмото.