Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Дари

Партньорството за учене и действие работи за превенцията на сексуалната експлоатация на деца.

При желание можете да подкрепите дейността ни еднократно или чрез редовни месечни вноски:

Получател: БАСП

FIB / Първа инвестиционна банка

BG61FINV91501215168856 BGN

Swift (BIC) code FINVBGSF

Основание: Подкрепа за ПУД (Партньорство за учене и действие)

Благодарим ви!

Заедно помагаме за по-доброто благосъстояние на децата.