Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: БАСП Ралица Згалевска

Първата онлайн среща (заради Covid-19 пандемията) на Партньорството за учене и действие (ПУД) беше проведена на 27 май 2020 г. Присъстваха представители на БАСП, Ловгайд, фондация „Лале”, БМЧК, СЗО – България, Ноу-хау центъра за алтернативна грижа за деца към НБУ, МТСП, НКБТХ, НЦОЗА, УНИЦЕФ, МОМ, фондация ДОИТ, фондация ПИК, ИСДП, фондация П.У.Л.С., асоциация „Родители”,сдружение „Ре-Акт”, ФРГИ.

Работната програма включваше преглед на извършеното от последната проведена среща на Партньорството до момента, споделяне на опит за работа в условията на пандемията от Covid19, дискусия за съгласуване на усилията на групата и максимално използване на различните ресурси. Беше представена работата до момента по изграждане на интернет страницата на групата и за стартиране на „малките проекти” в рамките на големия проект „Умението да променяш”.

Проектите, които стартират през  септември, попадат в приоритетна област „Промяна на обществени нагласи  и „нулева” толерантност към случаите на сексуална експлоатация на деца”. Предвижда се втори конкурс за членовете на Партньорството, в който ще се разглеждат предложения за  приоритетната област, свързана със застъпничество и подобряване на политики и законодателна рамка за по-добра закрила на децата и превенция и защита от сексуална експлоатация.
От дискусията стана ясно, че работата от дистанция има плюсове и минуси, но от общуване има нужда и в двата формата. Бе споделено неформално онлайн проучване сред 1800 младежи за техните нужди – повечето от тях не говорят със семействата си и не получават подкрепа у дома, което води до нервност, емоционални сривове и неразположения. Оказва се, че една от най-често търсените услуги по време на пандемията е как да помагаш на детето си по време на онлайн уроците, а също така – че е необходима подкрепа за подобряване на дигиталната грамотност на много родители.