Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

28 юни 2023 г., София

Поредна среща на Партньорството за учене и действие. Пред колеги от различни организации споделихме резултати от проекти на БАСП с невероятно добри резултати в областта на застъпничеството и оповестихме, че търсим нови възможности, за да продължим смислените дейности по тях. Такова нещо е създаването на безплатна платформа за психологическа помощ на младежи One Click Away която трябва да продължи да работи, за да е от помощ на хората, които имат нужда от подкрепа.

Представихме филмите с резултати от проекта на БАСП „Младите говорят, младите избират“: Младежки кампании „Младите говорят, младите избират“
и
ГРАФИТИ И СВЕТЛИНА в тунела. Младежки кампании „Младите говорят, младите избират“

Представихме и анимацията за превенция на трафик с цел трудова експлоатация, която създадохме заедно като консорциум организациите БАСП – НМЗМ -ФЗПМ.

#БАСП #ПУД #сгрижазабъдещето #партньорствозаученеидействие #yvyc #младитеговорятмладитеизбират