Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

На 16 март 2022 г. се проведе поредна онлайн среща на членовете на Партньорството за учене и действие. Участваха представители на фондация „Лале“, Ре-Акт, НЦОЗА,  БАСП, Ноу хау центъра за алтернативна грижа за деца към НБУ, Сдружение „Дете и пространство“, МТСП, ИСДП, НМЗМ, Фондация ПУЛС, МОМ, Фондация ПИК и БМЧК.

Беше направен преглед на почти готовите три основни филма на кампанията с цел получаване на обратна връзка от членовете на Партньорството. Участниците се съгласиха с името и съпровождащите основни текстове на кампанията, както и с основното съдържание на уеб страницата на кампанията. Беше насрочена дата за провеждане на заключителна конференция и бяха потвърдени малки екипи за по-динамична работа по подготовка на кампанията и конференцията за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Проектът „Умението да променяш” (2019-2022) се осъществява от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) с финансовата подкрепа на ФРГИ.