Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

На поредна среща на Партньорството за учене и действие бяха обсъдени новостите в работата на организациите, представители на които се включиха.
Д-р Радосвета Стаменкова представи накратко основни изводи от националното представително проучване, проведено във втората половина на 2022 г. за социалните политики, насочени към младите хора.

Има възможности за съвместна работа по общите ни теми. Предстои да ги обсъждаме. Във връзка сме в подкрепа на тези, които имат нужда.

БАСП подкрепя работата и активно участва в дискусиите и дейностите на Партньорството от 2013 г.

#ПУД #партньорство #учене и #действие #БАСП