Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

Онлайн среща на Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведе на 21 октомври 2020 г. Присъстваха представители на БАСП, БМЧК, Ноу-хау центъра за алтернативна грижа за деца към НБУ, фондация „Агапедия”, Фондация ПИК, ИСДП, Фондация ПУЛС, Асоциация „Родители”, Сдружение „Ре-Акт, НМЗМ, НКБТХ, фондация „Лале”, МТСП.

Беше направен кратък преглед на извършеното в рамките на работната група след последната среща. Представители на организациите, които стартираха работа по изпълнение на малки проекти в рамките на ПУД ги представиха накратко и разказаха за плануваните дейности и някои предизвикателства, които срещат във връзка с кризата, която предизвиква пандемията Ковид-19.

Накратко за малките проекти:  https://learningactionpartnership.net/six-smallproject-in-the-frame-oflap-supported-bg/

Участниците дискутираха начини за съгласуване на усилията в ПУД за постигане на по-добри резултати от проектите и окончателно одобриха  Стратегическия план на Партньорството. Следваща среща на партньорите предстои през декември 2020 г.