Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

На 28 октомври 2021 г. се проведе онлайн среща на членовете на на Партньорството за учене и действие (ПУД). Участваха представители на фондация „Лале“, Medecins Du Monde, БАСП, Ноу хау центъра за алтернативна грижа за деца към НБУ, ИСДП, НМЗМ, Дигнита, ЦПК Феникс – Пловдив, Асоциация „Родители“, НЦОЗА, НМД, НКБТХ, фондация ПУЛС, Сдружение Ре-Акт, МОМ, фондация ПИК, ДОИТ,  фондация „Агапедия“.

В рамките на събитието беше направен преглед на дейността за последните няколко месеца. Партньорите обсъдиха предизвикателствата пред дейностите в областта на работните теми на групата и отделиха специално внимание на подготовката на предстоящите кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца и националната конференция, които ще се проведат в началото на следващата година.

Бяха формирани малки екипи за по-оперативна работа, които активно да подготвят кампанията и конференцията.