Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Dobromir Petrov

Стартира кампания на Националната и Местните комисии за борба с трафика на хора за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им

Националната комисия за борба с трафика на хора и 10-те Местни комисии в страната стартират кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им деца. Кампанията се провежда под наслов „Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им деца е престъпление!“и се реализира по инициатива и проект на Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас, Сдружение „Равновесие” и Община Бургас.

За съжаление, тази форма на трафик е специфична за българския контекст, а съгласно официалните данни на Прокуратурата на Р България въвличането в този вид трафик е доста разпространена форма на  престъпление у нас. Продажбата на бебета от бедни и особено социално изолирани общности в България е все по-често използван криминален начин за справяне с бедността. С посредничеството на добре организирани престъпни групи и манипулатори, млади момичета и жени, основно живеещи в условия на крайна бедност и неграмотност, раждат и продават новородените си деца в чужбина. Най-често държава дестинация на този вид трафик от България е Република Гърция. Броят на потърпевшите, свидетелствали в съда, всяка година, е между 60 и 100 души, но поради зависимости и страх много от пострадалите жени отказват да сътрудничат на разследващите органи или се отказват да участват като свидетели в процеса на наказателното производство.

С цел по-широка информираност на обществеността за механизма на престъплението и последствията от него, с особен акцент върху уязвимите общности, кампанията ще разпространи специално подготвено видео, разказващо една истинска история за семейство принудено да продаде новороденото си дете. Представянето ще бъде съпътствано  с провеждане на информационни срещи в градовете, където функционират 10-те местни комисии.

*Анимацията е реализирана по инициатива на МКБТХ – гр. Бургас, по проект на Сдружение „Равновесие”, финансиран от Община Бургас.

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), email:office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, email:blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас,тел.: + 359 885 532 692, email:burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 748, email:varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, email:vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, email:montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, email:pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен,тел.: +359 889 789 255, email:pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, тел.: +359 32 622 136, email:plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 82 841 918, email:ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, email:sliven@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100