Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

Сексуалната експлоатация и сексуалното насилие на деца може да се случат у дома, в училище, по време на извънкласни занимания, на улицата, по телефона, през уеб камера или онлайн. През повечето случаи (70 – 85%) насилието е извършено от някой, когото детето познава или е от доверителния му кръг. То нанася щети върху физическото и психичното здраве на потърпевшия. В 90% от случаите актовете на сексуално насилие не се докладват на полицията.

Вижте материали, разработени от Съвета на Европа, за повишаване на разбирането по темата. Има отделни филмчета за най-малките деца (3-7 г.), по-големите (9-13) и младежи над 18 г.:

https://www.coe.int/en/web/children/for-children