Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
14.09 2017

14.09.2017: LAP members meeting

For September 14, 2017, regular meeting for LAP members foreseen.