Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
20.07 2021

July 20-23, 2021: Publics and Messages. Preparation for Campaign of LAP

LAP meeting at July 20-23, 2021 on preparation for campaign during November. Publics and messages.