Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
24.03 2022

March 24, 2022: Online meeting of LAP members

Small group on preparation of conference of LAP on zero tolerance towards sexual exploitation of children.