Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
24.03 2022

24 март 2022 г.: онлайн среща на ПУД

Малка работна група за подготовка на конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.