Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
31.03 2022

31 март 2022 г.: онлайн среща на ПУД

Контролна среща за проследяване на подготовката за провеждане на кампания и конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.