Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Интервю със София Радославова, Председател на Окръжния съд в Шумен

Автор: Институт по социални дейности и практики

Интервю със София Радославова, Председател на Окръжния съд в Шумен, наказателен съдия в Окръжен съд Шумен за важността на изготвянето на индивидуалните оценки като част от доказателствения материал по наказателни дела