Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, 2017–2020 г.