Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора