Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Обучение на експерти с цел ограничаване на сексуалната експлоатация и насилието над непълнолетни момчета в онлайн пространството