Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИ И МОМИЧЕТА, ПРЕТЪРПЕЛИ НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА