Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Сексуалният тормоз

Автор: ПУД

Сексуалният тормоз и сексуалното насилие имат много лица.

Почти в  90% от случаите, човекът, който прекрачва границата, обикновено е някой, който познаваш, а не например някой извратен тип в парка .

Всеки път, когато кажеш „Не” и някой не уважи желанието ти – това е форма на сексуален тормоз.

Независимо дали извършителят е познат или не е, много често преживелите сексуален тормоз смятат, че вината е в тях. Това не е така. Никой няма право да упражнява сексуална принуда.