Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА “ДЕЦАТА В ДВИЖЕНИЕ” В БЪЛГАРИЯ И КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ТЯХ