Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ГРУПИ ДЕЦА В РИСК В БЪЛГАРИЯ