Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Съдия Галина Николова от Районен съд Нови пазар за индивидуалната оценка

Автор: Институт по социални дейности и практики

Интервю с Галина Николова, Съдия в Районен съд Нови пазар, за важността на индивидуалната оценка при съдебните решения