Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

4 комикса: трафик, изнасилване, продажба, образование