Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Април 2021 г., УНИЦЕФ: Изследване на насилието над деца в България