Tag Archives: ПУД

Необходима е подкрепа за подобряване на дигиталната грамотност на родителите

Първата онлайн среща (заради Covid-19 пандемията) на Партньорството за учене и действие (ПУД) беше проведена на 27 май 2020 г. Присъстваха представители на БАСП, Ловгайд, фондация „Лале”, БМЧК, СЗО – […]

Гъвкавост и органичност – силни страни на Партньорството за учене и действие

На поредната среща на Партньорството за учене и действие (ПУД) присъстваха представители на Националната мрежа за децата, Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), фондация Приложни изследвания и […]

Партньорство за учене и действие за превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над децата в институциите

Представители на неправителствени организации и държавни институции се събраха на работна среща по теми, свързани с превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства срещу деца в институции. Събитието се състоя […]