Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Цели

  • Включване на повече заинтересовани страни за промяна на обществените нагласи и засилване фокуса на разбиране и промяна на възприятията за сексуалната експлоатация на деца.
  • Застъпничество за подобряване на съществуващите политики и законодателна рамка в подкрепа на по-добра закрила на деца и превенция и защита от сексуална експлоатация.