Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Мисия и визия

  • Партньорството за учене и действие работи за нулева толерантност към сексуалната експлоатация и сексуалното насилие на деца в българското общество.

  • Всяко дете в България трябва да може да разчита на надеждна защита срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие.