Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Contacts

If you are interested in what we are doing and would like to collaborate or support us, please, contact us:

+359 2 943 30 52
+359 2 943 46 77
lap@bfpa.bg