Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Landing Page

Онлайн библиотека на партньорството

Последни новини

Next Meeting of the Learning Action Partnership

August 2022: Working Meeting of LAP Members

National Working Conference of LAP and Starting the Campaign ‘Eyes Peeled’

Consecutive Working Meeting of LAP on Preparation of a Campaign and Conference for Zero Tolerance Against Sexual Exploitation of Children

Working Meeting of LAP: preparation of campaign and conference on zero tolerance

July 2021: Reviewing the Strategic Plan and Preparing Informational Campaign of LAP