Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Партньорство за учене и действие

Кои сме ние

Ние сме мрежа за обмен на идеи и реализиране на добри практики, която работи за превенцията на сексуалната експлоатация на деца.

Членове и партньори

Началото на Партньорството е поставено в рамките на семинар на БАСП и фондация ОУК по теми, свързани с превенцията на детската сексуална експлоатация.

Мисия и цели

Партньорството обединява заинтересовани лица и институции, с опит в дейностите за предотвратяване на насилие, експлоатация и посегателства.

Онлайн библиотека на партньорството

Ресурси

Регистрацията за достъп до онлайн ресурсите на партньорството е безплатна?

Вход

Ако вече сте регистрирани, трябва да влезете в платформата от страницата за вход.

Последни новини

Не залагай съдбата си на карта!

Театърът в работата по превенция на сексуалния тормоз и насилие на деца и младежи

Възобновена е дейността на приюта за временно настаняване и центъра за подкрепа на жертви на трафикна хора в София

Май 2021 г.: Ниската чувствителност към темата за насилие в обществото остава проблем

Април 2021 г.: Стартира Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

29 април 2021 г.: Международна онлайн конференция Подкрепа на деца в периода на преход към зрялост