Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Новини

Август 2022: работна среща на членовете на ПУД

Национална работна конференция на ПУД за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

Очите на 4!

Поредна работна среща на ПУД за подготовка на кампания и конференция за нулева толерантност срещу сексуалната експлоатация на деца

2 декември 2021 г.: Конференция „Медийната грамотност срещу дезинформацията“

СЕДМИЦА НА БАЩАТА 2021

Работна среща на ПУД: подготовка на кампания и конференция за нулева толерантност

Blind Betting: Не си играй със съдбата им!

Проблемът: Насилие над деца – какво знаем и какво не за мащаба

Финал на проект „А дали е така? – разкази за силата и насилието“

Децата и техните онлайн проблеми: експертна помощ от Консултативна линия за безопасен интернет 124 123

Юли 2021 г.: преразглеждане на Стратегическия план и подготовка на информационна кампания на ПУД