Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

На 18 април 2022 г. в София беше проведена Националната работна конференция на Партньорството за учене и действие за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Над 70 участници от различни организации от неправителствения сектор, държавни институции, структури на ООН, журналисти, общественици, професионалисти, работещи с деца и младежи от София и страната се включиха в събитието.

Представители на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), УНИЦЕФ и Международната организация по миграция (МОМ) с презентации обобщиха ключовите дейности на ПУД през годините, глобалния и локалния контекст на проблема сексуално насилие и експлоатация по отношение на политическите и нормативни решения, а така също условията в сигурните зони за преминаващите през страната непридружени деца.

Сред проблемите, които бяха очертани в работните групи по различни теми, свързани с възможностите за работа за превенция, бяха: необходимост от реално и ефективно здравно  сексуално образование и специално обучени учители по темите; липса на разбиране сред обществото за същността и важността на неформално образование; необходимост от обучаване на подрастващите за това как да ползват онлайн инструментите и как да мислят критично; нужда от разработване на механизми за реализация и социализация на напускащите резидентна грижа младежи; преодоляване на табуто по темите в обществото и в частност в училищата; липса на разбиране за това, че децата имат лични граници. Като цяло най-добрият интерес на детето все още не винаги е във фокуса на работата на институциите.

В рамките на конференцията бяха премиерно излъчени три авторски филма на Генка Шикерова, с което беше даден старт на кампанията за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца. Стикери и постери по темата с ключови послания и речник на термините ще подсилват мотото „Очите на 4“. Денят завърши с ателиета, представящи малките проекти, осъществени от членовете на ПУД.

#очитена4 #ненасексуалнатаексплоатация #сексуалнаексплоатациянадеца

Фотограф: Антон Василев