Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Възможности

Възобновена е дейността на приюта за временно настаняване и центъра за подкрепа на жертви на трафикна хора в София

29 април 2021 г.: Международна онлайн конференция Подкрепа на деца в периода на преход към зрялост

Intergroup Expert Meeting on EU Legislation on the Fight Against Child Sex Abuse Online

AMBIT или Как да работим с младежи и деца, които не искат помощта ни?

Диалог със себе си (I част)