Поредна среща на партньорите от ПУД.

Поредна среща на партньорските организации.

Поредна работна среща на представители на Партньорството за учене и действие.

18 април 2022 г., София, конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Контролна среща за проследяване на подготовката за провеждане на кампания и конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Малка работна група за подготовка на конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Поредна среща за подготовка за кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца и конференция.

Поредна онлайн среща на членовете на ПУД се провежда на 28 октомври 2021 г.

Среща на ПУД на 20-23 юли 2021 г. за работа по подготовка на кампания през ноември. Публики и послания.

Двудневен семинар за преразглеждане на статегическия план на ПУД се провежда на 1-2 юли 2021 г. в Долна баня: преглед на средата, политики и нагласи, приоритизиране, актуализиране на дейностите.

Онлайн среща на Партньорствоо за учене и действие се провежда на 11 май 2021 г.