Поредна среща на членовете на Партньорството. Лектори: Юрий Вълковски, СЕГА Румян Сечков и Ралица Сечкова, Иванка Абаджиева и Явор Сидеров.

13.03 2024

13.03.2024 г.

Среща на членовете на ПУД. Онлайн презентации от проф. Кат Ларкинс и проф. Хелън Бекет от Университета в Ланкашър. Презентация от Анет Маринова и Ива Бонева

Поредна среща на партньорите от ПУД.

Поредна среща на партньорските организации.

Поредна работна среща на представители на Партньорството за учене и действие.

18 април 2022 г., София, конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Контролна среща за проследяване на подготовката за провеждане на кампания и конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Малка работна група за подготовка на конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Поредна среща за подготовка за кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца и конференция.

Поредна онлайн среща на членовете на ПУД се провежда на 28 октомври 2021 г.

Среща на ПУД на 20-23 юли 2021 г. за работа по подготовка на кампания през ноември. Публики и послания.