Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Кампании

Очите на 4!

СЕДМИЦА НА БАЩАТА 2021

Blind Betting: Не си играй със съдбата им!

Децата и техните онлайн проблеми: експертна помощ от Консултативна линия за безопасен интернет 124 123

Не залагай съдбата си на карта!

Април 2021 г.: Стартира Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им деца е престъпление!

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува – задай си въпросите!

Кампания на ИСДП „Бдителни родители“

Помисли преди…