За нас

Мисия и визия

  • Партньорството за учене и действие работи за нулева толерантност към сексуалната експлоатация и сексуалното насилие на деца в българското общество.

  • Всяко дете в България трябва да може да разчита на надеждна защита срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие.

Цели

  • Включване на повече заинтересовани страни за промяна на обществените нагласи и засилване фокуса на разбиране и промяна на възприятията за сексуалната експлоатация на деца.
  • Застъпничество за подобряване на съществуващите политики и законодателна рамка в подкрепа на по-добра закрила на деца и превенция и защита от сексуална експлоатация.

Граждански организации

Международни организации

СЗО България