На 12 април 2017 г. се провежда редовна среща на ПУД.

На 2 юни 2016 г. се провежда редовна среща на членове на ПУД.

На 19 февруари 2016 г. се провежда редовна среща на Партньорството за учене и действие.

На 20 ноември 2015 г. се провежда редовна среща на Партньорството за учене и действие.

На 13 декември 2016 г. се провежда редовна среща на Партньорството за учене и действие. Работните теми включват равносметка и идеи за бъдеща работа.