Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Елица Лингорски

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и Анна Фройд Център (Лондон) организират за първи път в България провеждането на обучение в подход „Как да работим с младежи и деца, които не искат помощта ни?“ (AMBIT). Обучението е подходящо за екипи, работещи с младежи и деца с проблеми във формирането на близки емоционални взаимоотношения.

Подходът AMBIT е разработен от Анна Фройд Център (Лондон) – международно-призната обучителна и изследователска организация, която работи в областта на детското и младежко психично здраве. Моделът е с доказана ефективност, изучена в различни общности и региони, в които се прилага. Великобританските обучители ще представят подхода, адаптиран към българския контекст.

Обучението е подходящо за всички специалисти, които работят в тясно сътрудничество с най-уязвимите групи деца: психолози, социални работници, специалисти ранно детско развитие, служители в центровете за настаняване от семеен тип, примени семейства и др. 

Обучението е достъпно за екипи, представители на различни социални услуги (НПО, ЦОП, ЦНСТ, ЦПГ,  държавни и общински центрове).

До трима души от екип на съответната организация могат да участват в 10-дневно обучение в онлайн среда през ноември и декември 2020 г., а след това екипът ще получи 12 супервизии в малки групи (до 10 души) за период от три месеца през 2021г. Осигурен е превод на български език. Всеки екип ще получи и достъп до персонализирана локална версия на онлайн ръководството за прилагане на подхода.

Особено подходящо е в обучението да се включат ръководители на екипи, които да станат местни фасилитатори на подхода в бъдеще. Като резултат от обучението, те ще могат да насърчават промените в рамките на своите организации и да интегрират базирани на съвременни, стандартизирани инструменти и принципи промени в практиката си.

Към днешна дата съществува възможност за съфинансиране на обучението.

При интерес, моля изпратете заявка за записване до 20 октомври 2020 г., в която освен имената на предложените участници упоменете и частта от таксата, която организацията би могла да отдели за обучението.

Цялата информация можете да прочетете на сайта на Ноу-хау центъра: https://knowhowcentre.nbu.bg/ambit-obuchenie/