Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Автор: Партньорство за учене и действие

Партньорството за учене и действие в търсене на нови възможности

Поредна среща на Партньорството за учене и действие

Август 2022: работна среща на членовете на ПУД

Национална работна конференция на ПУД за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

Очите на 4!

18 април 2022 г., София, конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Контролна среща за проследяване на подготовката за провеждане на кампания и конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Малка работна група за подготовка на конференция за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Поредна среща за подготовка за кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца и конференция.

Поредна работна среща на ПУД за подготовка на кампания и конференция за нулева толерантност срещу сексуалната експлоатация на деца

SAFE from Sexual and Gender-based Violence Toolkit

This toolkit was envisioned and designed by young people, for young people. It was developed to reflect young people’s experiences and realities in relation to sexual and gender-based violence, making […]