СВЕТУЛКА – освети мрака

Ръководство за деца за превенция на трафика с цел сексуална експлоатация

Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the EU

EUROPEAN COMMISSIONDirectorate-General for Migration and Home AffairsDirectorate D – Law Enforcement and SecurityUnit D5 – Organised Crime and Drugs PolicyContact: Éva Dimovné KeresztesE-mail: HOME-NOTIFICATIONS-D5@ec.europa.euEuropean CommissionB-1049 Brussels

4 комикса: трафик, изнасилване, продажба, образование

Лесно е да попаднеш в мрежата за трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. Не се доверявай на примамливите предложения, дори когато идват от познати! Изнасилването е тежко сексуално престъпление […]