Април 2021 г., УНИЦЕФ: Изследване на насилието над деца в България

“Насилието над деца може и трябва да бъде предотвратено. Ключова стъпка към превенцията на насилието е събирането на надеждни данни, които да помогнат за развитието на политиките, програмите и мерките за подкрепа на децата […]

ACTION TO END CHILD SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION

Published by UNICEF Child Protection Section Programme Division 3 United Nations Plaza New York, NY 10017 Email: childprotection@unicef.org Website: www.unicef.org© United Nations Children’s Fund (UNICEF) December 2020.Permission is required to […]

ACTION TO END CHILD SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION: A REVIEW OF THE EVIDENCE • 2020

About the authorsLorraine Radford is Emeritus Professor of Social Policy and Social Work at the University of Central Lancashire, UK; Debbie Allnock is Senior Research Fellow at the International Centre, […]

Study on Reviewing the Functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms

HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000 AuthorsThis report has been prepared by Jagoda Gregulska (Ecorys), Dr. Claire Healy (ICMPD), Agnieszka Makulec (Ecorys),Dr. Elena Petreska (ICMPD), Dominika Safin (Ecorys) and Joanna Smętek (Ecorys) for the European […]

Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the EU

EUROPEAN COMMISSIONDirectorate-General for Migration and Home AffairsDirectorate D – Law Enforcement and SecurityUnit D5 – Organised Crime and Drugs PolicyContact: Éva Dimovné KeresztesE-mail: HOME-NOTIFICATIONS-D5@ec.europa.euEuropean CommissionB-1049 Brussels

Safeguarding Young People in Care

This report is one of the products of the Erasmus+project ‘Safeguarding Young People in Care’.Safeguarding Young People Care is a collaborationof university partners Absalon University College(Denmark), Amsterdam University of AppliedSciences […]

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, 2017–2020 г.

ДАЗД Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност, задължение на родителите, на лицата, които полагат грижи за децата, на институциите е гарантиране спазването на правата им […]

Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and Exploitation: Evidence review, 2015

The review involved desk-based research into awide and varied range of literature on the extent, nature and consequences of child sexual abuseand exploitation and responses made to this in high-, […]

Сексуална експлоатация на деца – дейност на полицията за нейното ограничаване, изд. 2007 г.

Изследвани са проблеми, свързани сразпространението и тенденциите при тези деяния, с извършителите, жертвите, криминогенните и виктимогенните фактори. Разгледана е правно-нормативната основа на противодействието на сексуалната експлоатация на деца. Анализирана е […]

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА “ДЕЦАТА В ДВИЖЕНИЕ” В БЪЛГАРИЯ И КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ТЯХ

ПРОЕКТ „МАРИО 2 – СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТАМИГРАНТИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ОТ НАСИЛИЕ,ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТРАФИК В ЕВРОПА” „ЗАЩИТЕТЕ ДЕЦАТА В ДВИЖЕНИЕ” София 2013