Регионално изследване на насилието между деца в училищна среда в Югоизточна Европа

Доклад от България В партньорство с :Международен институт за детски права и развитие и Мрежа за закрила на детето вЮгоизточна ЕвропаИзследователи:д-р Антоанета Матеева, Елеонора Тодорова, Симеон ТодоровПартньорска организация:Ноу-хау център за […]

Детски секс туризъм – глобален анализ

Сексуалната експлоатация на деца в туризма е нарастващ
проблем навсякъде по света.

Harmful traditional practices

WHO, 2021 ▪ Traditional cultural practices: They reflect values & beliefs held by members of a community for periods often spanning generations. Some are beneficial, some have neither benefitsnor harms, […]

Април 2021 г., УНИЦЕФ: Изследване на насилието над деца в България

“Насилието над деца може и трябва да бъде предотвратено. Ключова стъпка към превенцията на насилието е събирането на надеждни данни, които да помогнат за развитието на политиките, програмите и мерките за подкрепа на децата […]

ACTION TO END CHILD SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION

Published by UNICEF Child Protection Section Programme Division 3 United Nations Plaza New York, NY 10017 Email: childprotection@unicef.org Website: www.unicef.org© United Nations Children’s Fund (UNICEF) December 2020.Permission is required to […]

ACTION TO END CHILD SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION: A REVIEW OF THE EVIDENCE • 2020

About the authorsLorraine Radford is Emeritus Professor of Social Policy and Social Work at the University of Central Lancashire, UK; Debbie Allnock is Senior Research Fellow at the International Centre, […]

Study on Reviewing the Functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms

HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000 AuthorsThis report has been prepared by Jagoda Gregulska (Ecorys), Dr. Claire Healy (ICMPD), Agnieszka Makulec (Ecorys),Dr. Elena Petreska (ICMPD), Dominika Safin (Ecorys) and Joanna Smętek (Ecorys) for the European […]

Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the EU

EUROPEAN COMMISSIONDirectorate-General for Migration and Home AffairsDirectorate D – Law Enforcement and SecurityUnit D5 – Organised Crime and Drugs PolicyContact: Éva Dimovné KeresztesE-mail: HOME-NOTIFICATIONS-D5@ec.europa.euEuropean CommissionB-1049 Brussels

Safeguarding Young People in Care

This report is one of the products of the Erasmus+project ‘Safeguarding Young People in Care’.Safeguarding Young People Care is a collaborationof university partners Absalon University College(Denmark), Amsterdam University of AppliedSciences […]

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, 2017–2020 г.

ДАЗД Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност, задължение на родителите, на лицата, които полагат грижи за децата, на институциите е гарантиране спазването на правата им […]