Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Регионално изследване на насилието между деца в училищна среда в Югоизточна Европа