Април 2021 г., УНИЦЕФ: Изследване на насилието над деца в България

“Насилието над деца може и трябва да бъде предотвратено. Ключова стъпка към превенцията на насилието е събирането на надеждни данни, които да помогнат за развитието на политиките, програмите и мерките за подкрепа на децата […]

ACTION TO END CHILD SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION

Published by UNICEF Child Protection Section Programme Division 3 United Nations Plaza New York, NY 10017 Email: childprotection@unicef.org Website: www.unicef.org© United Nations Children’s Fund (UNICEF) December 2020.Permission is required to […]

ACTION TO END CHILD SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION: A REVIEW OF THE EVIDENCE • 2020

About the authorsLorraine Radford is Emeritus Professor of Social Policy and Social Work at the University of Central Lancashire, UK; Debbie Allnock is Senior Research Fellow at the International Centre, […]

СВЕТУЛКА – освети мрака

Ръководство за деца за превенция на трафика с цел сексуална експлоатация

ЗА ДА РАЗЦЪФТЯТ…

… или как да създадем за децата си подкрепяща среда за развитие. Наръчник за родители на деца от 0 до 7 г. Още с появата на детето, а и докато […]

Детската градина кани бащата

Практики за професионалисти В наръчника намерите полезни статии с факти и изследвания за ролята на бащата, развитието на децата и общността на детската градина.

Семеен комплект „Дигитално-медийна грамотност – лесно, като игра“

Семейният комплект е предназначен за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните родители и в него ще откриете информация за това как безопасно да въведете децата си в онлайн […]

10 начина да останем близо до децата си и в Интернет

Мобилните телефони, таблетите, заедно с приложенията YouTube, TikTok и Facebook са неразделна част от ежедневието на деца и тийнеджъри. Всички се увличаме по виртуалния свят, но как като родители да […]

Грамотни деца в дигиталната ера: Компас за родители

Наръчникът е предназначен за родители на деца от 3- до 11-годишна възраст и има за цел да запознае родителите с важните умения на 21. век, формиращи „дигитално-медийната грамотност“.„Компас за родители“ […]

Study on Reviewing the Functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms

HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000 AuthorsThis report has been prepared by Jagoda Gregulska (Ecorys), Dr. Claire Healy (ICMPD), Agnieszka Makulec (Ecorys),Dr. Elena Petreska (ICMPD), Dominika Safin (Ecorys) and Joanna Smętek (Ecorys) for the European […]

Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the EU

EUROPEAN COMMISSIONDirectorate-General for Migration and Home AffairsDirectorate D – Law Enforcement and SecurityUnit D5 – Organised Crime and Drugs PolicyContact: Éva Dimovné KeresztesE-mail: HOME-NOTIFICATIONS-D5@ec.europa.euEuropean CommissionB-1049 Brussels

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията […]